ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ
 Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού Rigips 25m
45m
90m
150m
ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ
ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΟΥ Knauf 25m
ΒΙΔΕΣ
ΒΙΔΕΣ RIGIPS ΤΝ 3,5 Χ 2,5mm/1000
3,5 Χ 3,5mm/1000
3,5 Χ 4,5 mm/1000
3,5 Χ 5,5 mm/1000
ΒΙΔΕΣ RIGIPS ΤΒ 3,5 Χ 2,5mm/1000
3,5 Χ 3,5mm/1000
ΒΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ RIGIPS DN6/40-100τεμ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ KNAUF DN 6/35-100τεμ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΝΑΥΛΟΝ KNAUF 6/40-100τεμ
ΒΥΣΜΑΤΑ ΝΑΥΛΟΝ KNAUF 6/80-100τεμ
ΣΤΟΚΟΣ
Fugenfuller Knauf 5kg
25kg
Fugenfuller Rigips 5kg
25kg
 Uniflot Knauf 5kg
25kg
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
50kg/m3 πάχος 3cm – 120X60cm
πάχος 4cm – 120x60cm
πάχος 5cm – 120x60cm
 75kg/m3 πάχος 3cm – 120X60cm
πάχος 4cm – 120x60cm
πάχος 5cm – 120x60cm