Τύπος Πάχος (mm) Μήκος x Πλάτος (mm)
AQUAPANEL 12,5 1,2 x 2500