Αστάρι Bcduro |  Χρώματα bandichrom - Υλικά οικοδομικών κατασκευών

Διαφανές αδιάβροχο υπόστρωμα διαλύτου ακρυλικής βάσης. Ισχυρή πρόσφυση, σταθεροποιεί και προετοιμάζει την επιφάνεια πριν από την χρήση του πλαστικού ή του ακρυλικού χρώματος και του μονωτικού ταρατσών. Αδιάβροχο δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα αναπνοής της επιφάνειας. Προστατεύει τους χώρους από τη μούχλα και την κιτρινίλα. Για βαφή εσωτερικών επιφανειών απαιτείται πολύ καλός αερισμός του χώρου λόγω διαλυτών.

Οδηγίες χρήσεως

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προτείνεται σαν υπόστρωμα για ακρυλικά πλαστικά χρώματα και μονωτικά ταρατσών. Είναι κατάλληλο για εξωτερικές , για καινούργιες εσωτερικές και για πορώδεις και παλαιές επιφάνειες (σαθρές). Εφαρμόζεται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες αραιωμένο με διαλυτικό πινέλου της Bandi Chrom. Περνιέται με ρολό ή πινέλο.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 1-2 ώρες. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5οC. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται κάτω από κρύες και υγρές επιφάνειες.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Ματ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 13-15 m2/lt στους τοίχους και 8-10 m2/lt στις ταράτσες ανά στρώση.

ΑΡΑΙΩΣΗ: Στους τοίχους 1:1 σε διαλύτη. Στις ταράτσες 1:0,2 σε διαλύτη.