Αστάρι |  Χρώματα bandichrom - Υλικά οικοδομικών κατασκευών

Υδατοδιάλυτο αστάρι ακρυλικό για επιφάνειες από μπετόν, σοβά, αμιαντοτσιμέντου και γυψοσανίδων . Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, προστατεύει από την υγρασία. Δεν αφήνει το χρώμα να ξεφλουδίσει και έχουμε πιο μεγάλη οικονομία στον χρωματισμό.

Οδηγίες Χρήσεως

Αραιώνεται με νερό σε καθαρό σοβά 1:1 (ένα προς ένα). Σε ασβέστη και υδρόχρωμα 1:3 ( ένα αστάρι προς 3 νερό). Επίσης μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο υδρόχρωμα για να μην μας βγαίνει. Ακόμη το προσθέτουμε μέσα στον ασβέστη και στον στόκο σπατουλαρίσματος κ.λ.π.