Χρώματα Διασποράς |  Χρώματα bandichrom - Υλικά οικοδομικών κατασκευών

Χρώματα διασποράς με υψηλή περιεκτικότητα σε πιγμένα. Είναι ανεξίτηλα, διασπείρονται εύκολα και χρωματίζουν έντονα τα πλαστικά και τα ακρυλικά χρώματα ανάλογα με την περιεκτικότητα του λευκού σε τιτάνιο. Δεν κροκιδόνουν και δεν επιπλέουν. Τα σύνθετα που παράγονται βάση των βασικών είναι ανεξίτηλα χαρακτηρίζονται από την υψηλή καλυπτικότητα και την αντοχή τους στο φως και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ενδείκνυνται άνευ εξαιρέσεων για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Διατίθενται σε 8 βασικές αποχρώσεις.