Υδρόχρωμα Bandichrom | Χρώματα bandichrom - Υλικά οικοδομικών κατασκευών

Ιδανικό για κάθε είδους εσωτερική επιφάνεια , με βάση πάντα την καλύτερη πρώτη ύλη, η επικάλυψη του είναι ομοιόμορφη. Αραιώνεται με 30% έως 50% νερό, δουλεύεται με ρόλο ή βούρτσα.

Τα χρώματα ΜΠΑΝΤΗΧΡΩΜ, παρασκευάζονται πάντα με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Γι’ αυτό μπορούμε να τα περάσουμε άφοβα και σε επιφάνειες από ξύλα εσωτερικά και εξωτερικά.